Strona wykorzystuje pliki cookies , prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawnej funkcjonalności strony!

Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna uprzejmie informuje, że biuro Izby w związku z obostrzeniami epidemicznymi jest czynne w poniedziałek, środę i piątek w godzinach  830-1300. Obowiązują wszyskie aktualne zasady i ograniczenia związane z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zmarł lek.wet. Eugeniusz Gogolin

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 czerwca 2021 r. zmarł lek. wet. Eugeniusz Gogolin. Msza święta żałobna odprawiona zostanie w dniu 21 czerwca 2021 r. o godzinie 1500 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Konopnicy. 

Informacja Prezesa Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie wyborów

Koleżanki i Koledzy, Członkowie Lubelskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej

            Czas pandemii wiele zmienił. Zostaliśmy zmuszeni przeorganizować nasze życie i zmienić nasze plany. Skutki pandemii dotknęły również nasz Samorząd. Rok 2021 jest rokiem wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych w związku z kończącą się kolejną kadencją. Wprowadzone ograniczenia związane z COVID-19 uniemożliwiają przeprowadzenie wyborów w formie tradycyjnej. Starania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej mające na celu przedłużenie obecnej kadencji organów izb lekarsko-weterynaryjnych do czasu zakończenia pandemii okazały się nieskuteczne.

           Ministerstwo Rolnictwa nie jest życzliwe naszej Korporacji i nie darzy nas sympatią. Widać to od kilku lat, a

Czytaj więcej...

Stanowisko w sprawie szczepienia lekarzy weterynarii przeciw COVID-19 w ramach tzw. grupy „0”

Prezentujemy stanowisko dotyczące szczepienia lekarzy weterynarii przeciw COVID-19 w grupie "0" ze względu na ich szczególne narażenie na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 i związane z tym zagrożenia gospodarcze.

Treść stanowiska

Pismo Prezesa Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prezes Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Tomasz Górski przesłał na ręce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy pismo w sprawie przełożenia wyborów do organów Samorządu na termin po zakończeniu pandemii. Pisma w tej sprawie, zajmując takie samo stanowisko, przesłali również Prezesi Rad Izb Lekarsko-Weterynaryjnych: Warszawskiej, Wielkopolskiej, Lubuskiej, Warmińsko-Mazurskiej, Dolnośląskiej i Małopolskiej.

Treść pisma

Posiedzenie Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

W dniu 19 marca 2021 r. (piątek) odbędzie się posiedzenie Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Prosimy osoby zainteresowane o składanie dokumentów najpóźniej do dnia 16 marca 2021 r.

Ogłoszenie

Odstąpię/wynajmę gabinet weterynaryjny w Lublinie zajmujący się leczeniem małych zwierząt. Gabinet funkcjonuje od 2012 roku. Szczegółowe informacje tel. 697 061 999. Karolina Sakowicz.

Wszystkie ogłoszenia w odpowiedniej zakładce menu. 

Komunikat w sprawie kas fiskalnych

Możliwość stosowania kas fiskalnych online nie nakłada na przedsiębiorców obowiązku wymiany kas z wyjątkiem branż wrażliwych, w których obowiązek taki został wyraźnie nałożony, wymienionych enumeratywnie w art. 145b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wśród wymienionych w tym przepisie grup przedsiębiorców nie znaleźli się lekarze weterynarii. Stosowanie kas rejestrujących starego typu przez lekarzy weterynarii jest więc możliwe do czasu ich wyeksploatowania lub do czasu konieczności wymiany pamięci fiskalnej. Należy pamiętać, że w celu sukcesywnej wymiany kas starego typu na kasy online wprowadzone zostały terminy, po których nie będą wydawane potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii po dniu 31 grudnia 2022 r., a dla kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii po dniu 31 sierpnia 2019 r. Nie można będzie ich zatem kupić jednak będą mogły być nadal używane.  

Medicrime - Konwencja RE w sprawie podrabiania produktów leczniczych oraz podobnych przestępstw stwarzających zagrożenie dla zdrowia publicznego

Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące informacji w sprawie "Medicrime - Konwencji Rady Europy w sprawie podrabiania produktów leczniczych oraz podobnych przestępstw stwarzających zagrożenie dla zdrowia publicznego".

Treść pisma

Stosowanie produktów leczniczych przez lekarzy weterynarii

Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie stosowania produktów leczniczych przez lekarzy weterynarii w ramach tzw. kaskady, 

Treść pisma